نوشته های خاک برسریِ jessiebaek

جِسی بِک

موی چتری

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                      گاهی فکر میکنم                                     http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                      تو فقط زیبا نبودی!                                   http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                              خب...                                           http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                      اگر فقط زیبا بودی دلم کمی تقلا میکرد!                        http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                  مردانگی به خرج میداد؛                                 http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                    دست و پایی میزد!                                    http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                       لااقل اینطور از خود بی خود نمی شد!                         http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                      دردت به جانم!                                        http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
        http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                              بگذار امروز برایت بگویم که،                                http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif        
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                        حضرتعالی؛                                           http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                جذاب تشریف داشتید!                                    http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                  آن هم کمی زیادی!                                      http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                مشکل اصلا همین بود،                                   http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                              با آن موهای چتری لعنتی!                                 http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                   آن لبخند لامصب!                                        http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                چشم های مصیبت!                                       http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                        و البته آن لبهای خاک بر سری ات!                            http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                   از راه که هیچ،                                           http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                  از بی راه هم به در شدیم رفت پی کارش!                        http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                                   حالا هم نخند                                            http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif                         ما که مشتری دائم شماییم                                   http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif
http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif         دوستت دارم امروزمان را محبت کنید رفع زحمت کنیم!                  http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif


و من ا... توفیق
..
#حامد_نیازی

وبلاگ در حال آپدیت ...

وبلاگ در حال آپدیت می باشد...

...
کلمات کلیدی
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان
Designed By jessie تمام حقوق مطعلق به: jessiebaek